Algemene voorwaardenContact en klantenservice:


Elfen en Draken


Web : www.elfenendraken.be

Mail: info@elfenendraken.be


Telefonisch te bereiken


Debby: 0476/ 81 36 35


Rekeningnummer: BE52 1430 9644 7609Reservatie en betaling:


U kan een koffer alleen reserveren via het reservatieformulier.

De reservatie is pas definitief na ontvangst van de bevestigingsmail.

Bij het maken van een reservatie gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Uw aanvraag wordt binnen de 24 uur beantwoord.

Na reservering krijgt u van ons een bevestigingsmail.

Er wordt een waarborg van 75 € per koffer aangerekend.

De waarborg moet betaald worden bij bestelling.

Reservatie is pas definitief vanaf het moment dat de waarborg gestort is op rekeningnummer BE52 1430 9644 7609

Het resterende bedrag (huur koffer en eventuele kosten extra kinderen) worden bij levering of afhaling cash vereffend.

De waarborg wordt binnen de 7 werkdagen teruggestort indien de koffer en toebehoren/inhoud onbeschadigd en volledig terug worden bezorgd.

De huurprijs heeft betrekking tot het éénmalig gebruik van de koffer.

De huurder mag de koffer en zijn inhoud niet uitlenen of verhuren aan derden.

Draaiboeken en spelmateriaal mogen niet worden gekopieerd of doorgegeven. 


Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning vermeerderd worden met een bedrag gelijk aan 20% van het factuurbedrag met een minimum van €50 bij wijze van forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding. Daarnaast zijn er ook verwijlinteresten van 1% per maand achterstallige betaling verschuldigd vanaf de vervaldag, eveneens zonder voorafgaandelijke aanmaning.


Annulatie:


De huurder moet ten laatste één week vóór de opgegeven datum waarop de koffer moet geleverd worden, ons schriftelijk benaderen indien hij/zij de koffer wil annuleren zonder kosten te betalen.

Annulaties kunnen enkel via e-mail naar info@elfenendraken.be

Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer ze door Elfen en Draken per e-mail bevestigd is. Indien de huurder te laat verwittigt, moet er aan Elfen en Draken een schadevergoeding betaald worden gelijk aan 80% van de huurprijs.

Indien de annulering het gevolg is van overmacht, wordt de schadevergoeding beperkt tot de bewezen onkosten.Levering en gebruik:


De koffer wordt gratis geleverd in een straal van 5 km rond het centrum van Brakel en/of Heusden/Destelbergen.

Er wordt € 0,35/km (incl. BTW) gerekend zodra het leveringsadres verder dan 5 kilometer verwijderd is van het centrum van Brakel en/of Heusden/Destelbergen per rit. Dit tarief is van toepassing, zowel voor de levering en het ophalen.

De huurder tekent voor ontvangst van de levering.

Elke tekortkoming van materiaal bij levering moet onmiddellijk worden gemeld.

De koffer wordt geleverd de avond voorafgaand aan de opgegeven begindatum.

Het ophalen van de koffer zal de avond zelf van de opgegeven einddatum of volgende ochtend plaats vinden. Dit wordt onderling afgesproken.

In geval van overmacht of laattijdige levering kan de huurder geen aanspraak maken op schadevergoeding.


Het ophalen kan onder de afgesproken voorwaarden. Per dag wordt een schadevergoeding van €25 in rekening gebracht wanneer de koffer niet op het afgesproken tijdstip kan worden geleverd of opgehaald.

De kleding wordt gereinigd door Elfen en Draken. De huurder mag de kleding in geen enkel geval zelf reinigen. De andere materialen worden in goede staat terug bezorgd.

Extreem bevuilde en/of beschadigde materialen worden aangerekend d.m.v. inhouden bepaald percentage van de waarborg.Privacy:


Alle (contact)gegevens van de huurder worden enkel intern gebruikt en zullen niet gebruikt worden voor andere (commerciële) doeleinden.


Schade en/of verlies:


Bij schade en/of verlies moet de huurder bij teruggave van de koffer dit onmiddellijk melden.

Voor eventuele schade en/of verlies wordt beroep gedaan op de waarborg.

Indien de waarborg onvoldoende blijkt te zijn, is de huurder verplicht het verschil te bekostigen.


Verantwoordelijkheid:


De koffer mag enkel onder begeleiding en toezicht van een volwassene worden gebruikt.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gelijk welke schade of letsel dat zou veroorzaakt door gebruik van het gehuurde materiaal.Gerechtelijke bevoegdheid en bewijs:


Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Oost-Vlaanderen bevoegd.

De huurder aanvaardt dat alle elektronische communicatie als bewijs dienen.Kledij huren


De huurtermijn is 2 dagen en per extra dag wordt er 4 euro aangerekend.

Het onderhoud zit in de prijs inbegrepen.

Voor erg bevuilde kledij die niet te reinigen valt met normale was, wordt een toeslag van minstens 5 euro bij de prijs van de gehuurde kledij gerekend.


Bij onherstelbare schade wordt de aankoopprijs aangerekend.


Foto's

Alle foto's die worden verzonden naar info@elfenendraken.be of via facebook mogen gebruikt worden voor alle social media's en op www.elfenendraken.be